03/10/14 – 14/10/14: San Francisco, USA to Las Vegas, USA