09/06/14 – 19/06/14: Tbilisi, Georgia to Baku, Azerbaijan