29/05/14 – 08/06/14: Samsun, Turkey to Tbilisi, Georgia