21/08/14 – 04/09/14: Baoji, Shaanxi, China to Qingdao, Shandong, China